اجلاس سران

موضوع: همایش معلم، تولید و اقتصاد دانش بنیان

توضيحات : حضور در همايش همایش معلم، تولید و اقتصاد دانش بنیان در اجلاس سران و بازديد دكتر حسن روحاني از

نمايشگاه محصولات شركت هاي دانش بنيان
تاريخ: ارديبشهت 1396
لينك خبري:
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

خبرگزاری جمهوری اسلامی