بازدید وزیر نیرو

موضوع: اجرای پایلوت پایش هوشمند آب و هوا و آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء در پژوهشگاه نیرو


توضيحات: در پی حضور وزیر محترم نیرو جناب دکتر اردکانیان  در در اولين نشست هم انديشي با اساتيد و خبرگان آب و محيط

زيست كشور در پژوهشگاه_نیرو،از اجراي طرح سيستم آبياري هوشمند لايف دراپ بازدید به عمل آوردند.

تاريخ:10 اسفند ماه 1396

 

لينك خبر:
پژوهشگاه نیرو