خدمات تولیدی

این بخش از خدمات گروه متخصصین اپیک با توجه به اهمیت و ضرروت پیشرفت کشور که بر پایه بر دو عنصر علم و تولید می باشد راه اندازی شده است. شرکت دانش‌بنیان، ویستا صنعت زیست کیا به‌منظور هم‌ افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و با توجه به بحران و چالش آب در عرصه ملی و بین المللی دستگاه هوشمند و بسیار پیشرفته ای را در حوزه آبیاری طراحی و تولید کرده است.

و با تکیه بر شعار انتخاب هوشمند حفظ آب حفظ زندگی گام ارزشمندی را به منظور مدیریت مصرف آب و انرژی برداشته است.

این دستگاه با ثبت مالکیت اختراع و همچنین نام تجاری لایف دراپ توسط شرکت ویستا صنعت زیست کیا ، با راندمان بالای ۴0% مدیریت بهینه مصرف آب در زمینه آبیاری ، پیشرفته ترین سیستم در سطح ملی و بین المللی می باشد.

اصول عملکرد این سیستم بر اساس علوم الکترونیک، مکانیک و هوش مصنوعی می باشد و از مشخصات بارز این سیستم می توان به هوشمند بودن ، قابل ارتقا داشتن و حساسیت کم به شرایط نامساعد جوی کشور اشاره کرد.

این دستگاه قادر خواهد بود با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی خاص در هر منطقه از کشور و هرنوع گیاه کشت داده شده و هر عرصه ای از فضای سبز ، میزان نیاز آبی آن گونه را تشخیص داده و بهترین زمان آبیاری را مشخص نماید.

زمینه‌ی کاربرد دستگاه آبیاری هوشمند لایف دراپ:

عرصه های کشاورزی
فضای سبز(شهری، برون شهری، صنعتی)
نهالستان ها
باغات
گلخانه ها
ورزشگا ه ها ، بیمارستان ها و ارگا ن ها و نهاد های دولتی و خصوصی و نمیه خصوصی محوطه ها ی فضای سبز
زمین های فوتبال
زمین های گلف
منازل و محیط های خانگی و اداری