خدمات مهندسي و مشاوره محیط زیست

این بخش از خدمات گروه متخصصین اپیک با توجه به اهمیت نقش محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان بستر حیاتی و زیر بنایی اقتصاد کشور و ضرورت حرکت بسوی اهداف توسعه پایدار و ارائه راهکارهای غنی مطالعاتی و اجرایی به منظور کنترل آلاینده های صنعتی و شهری تشکیل شده است تا بتواند با بهره مندی از نیروی متخصص، سیاست‌های تحقیقاتی و اجرایی مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی را در عرصه طبیعی و انسانی پیاده سازی نماید.
 انجام مطالعه ارزیابی اثرات توسعه(EIA)
 تدوین و انجام مطالعات طرح های سلامت (پیوست گزارشات EIA)
 انجام مطالعات امکان سنجی طرح های توسعه عمرانی و زیر بنایی (Feasibility Study)
 تهیه گزارش های وضعیت محیط‌ زیستی استان ها، شهرستان ها و صنایع، SoE” (State of Environment)
 انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی استراتژیک (SEA)
 انجام مطالعات ارزیابی ریسک و مخاطرات محیط زیستی(Risk Assessment and Risk Management )
 انجام مطالعات ارزیابی عملکرد محیط زیست
 تدوین ، ارائه و اجرای برنامه ها و سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) و (EMP)
 انجام مطالعات و تهیه شناسنامه محیط زیست صنایع
 ارائه راهکار جهت حذف و کاهش معضلات محیط زیستی
 تهیه و تدوین فهرست خدمات، ضوابط، دستور العمل ها و استانداردهای محیط زیستی
 تهیه و تدوین بانک های اطلاعات محیط زیستی و ژئوماتیک (GIS) در سطوح شهری و صنعتی
 و…

تنوع زیستی/ فضای سبز و Land Scape

 برنامه ريزي و مطالعات جامع توجيهي و تفصيلي تفرج و اکوتوريسم
 مدیریت و برنامه ریزی حفاطتی زیستگاه ها
 مطالعات توجیهی و تفصیلی طر ح های مدیریت پارک های ملی، مناطق تحت حفاظت، اکوسیستم های آبی و خشکی و …
 تهیه بانک جامع تنوع زیستی ( فون و فلور) محیط زیست شهری
 مطالعات ارزيابي اقتصادي و ارزش هاي محیط زیست، منابع طبيعي، مواهب طبيعي و منظر ويژه
 تدوین شرح خدمات و انجام مطالعات طرح های جامع فضاي سبز شهری
 انجام طرح های پایش و ارائه الگوی بهینه توزیع فضای سبز در محدوده های خصوصی وصنعتی
 طراحی المان های شهری و فضای سبز
 انجام مطالعات ارزیابی توان اکولوژیکی و سیمای سرزمین
 انجام طرح های مدیریت بهره وری پارک جنگلی
 نقشه برداری از عرصه های فضای سبز درون وبرون شهری و جنگلی و تهیه بانک داده GIS
 طراحی و اجرای فضای سبز و انواع روش های آبیاری
 ارزيابي طرح های جنگل کاري و فضاي سبز در سطح استان ها و شهرستان ها
 و…

 

مدیریت پسماند شهری/ صنعتی

 انجام مطالعات و تهیه شناسنامه پسماند های صنایع
 انجام طرح های جامع مدیریت پسماند در سطح استان ها و شهرستان ها
 مطالعات مکانیابی محل دفن پسماندهای خطرناک ( سد های باطله)
 مطالعات مکانیابی محل دفن پسماندهای شهری
 انجام طرح های جلب ومشارکت همگانی در مدیریت پسماند در سطوح مدارس و مناطق شهری
 تهیه و تدوین بانک های اطلاعات پسماند (GIS) در سطح مناطق شهری و واحد های صنعتی
 و…

آلودگی های زیست محیطی

 شناسایی و کنترل مراکز آلاینده های محیط زیستی در سطوح شهری و صنعتی و دریایی
 حذف آلودگی های نفتی و پایش زیست محیطی واحدهای صنایع
 تهیه و تدوین بانک شناسایی منابع آلاینده شهری و صنعتی
 شناسایی منابع انتشار آلاینده های شهری و صنعتی و تخمین سطوح انتشار آلاینده ها
 ارائه را ه کار های مبتنی بر مطالعات و اجرایی به منظور مدیریت و کنترل آلاینده های شهری و صنعتی
 و …

 

مدلسازی وشبیه سازی زیست محیطی

 مدلسازی انتشار منابع آلاینده شهری و تهیه اطلس محیط زیست شهری به تفکیک محیط های هوا، آب،خاک،صوت،نور و ارتعاش
 مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های هوای ناشی از صنایع و کارخانجات
 تعیین میزان انتشار و مدل¬سازی نحوه پراکنش آلاینده¬های ترکیبات آلی فرار ناشی از تبخیر سطحی، از مخازن ذخیره¬ای
 مدل‌سازی نحوه پخش و پراکنش آلاینده‌های خاک ، آب،صوت، نور و ارتعاش در محیط شهری و صنعتی
 مدل‌سازی نحوه پخش و پراکنش آلاینده‌های ناشی از احتراق فِلِر مجتمع های پتروشیمی
 مدل‌سازی و آلودگی هوای محیط‌های بسته
 شبيه سازي انتشارات VOCs توسط مدل پخش و پراكنش AERMODوCALPUFF
 تخمین هزینه‌های خارجی ناشی از گاز‌های گلخانه‌ای منتشره از بخش‌های مختلف کلان‌شهرها
 برآورد هزینه‌‌های خارجی ناشی از آلودگی هوا برای کلان‌شهرها
 مدلسازی و بررسی وضعیت کمی و کیفی انتشار آلاینده‌های BTEX
 و …

 

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE

 شناسایی، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل عوامل زیان آور و محیط کار
 تهیه و تدوین دستور العمل ها و آئین نامه و الزامات قانونی در زمینه بهداشت حرفه ای
 استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
 مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های کنترل آلاینده های محیط کار و ارزیابی کارایی سیستم های موجود مطابق با روش های استاندارد بین المللی
 ارزیابی ریسک مواد شیمیایی و تهیه و تدوین جدیدترین اطلاعات ایمنی مواد اولیه و محصولات (MSDS)
 شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات محیط کار با استفاده از تکنیک های کمی و کیفی شامل (FTA,ETA,LOPA,FMEA,JSA,PHA,HAZAN و …)
 شناسایی و ارزیابی مخاطرات ارگونومیکی محیط کار شامل ,CTDs WMSDs .پوسچر های نامناسب، حمل دستی بار و … با استفاده از تکنیک های مختلف و چک لیست های ارگونومیکی
 ارزیابی ابعاد سلامت روانی کارکنان با استفاده از متد های علمی و استانداردها شامل: MMPI,RSI و…
 مشاوره، طراحی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست HSE-MSدر سطوح صنایع، معادن و مدیریت شهری
 و…

 

طراحی و استقرار استانداردهای بین المللی

 مشاوره طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت ISO9001
 مشاوره طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت زيست محيطي ISO14001
 مشاوره طراحي و استقرار ارزیابی عملکرد محیط زیست ISO14031
 مشاوره طراحي و استقرار فرایند چرخه حیات ISO14040 و ISO14044
 مشاوره طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت جامع TQM
 مشاوره طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت يكپارچه IMS
 مشاوره طراحي و استقرار سيستمهاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه ای
 سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست HSE-MS
 سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001
 مشاوره طراحي و استقرار سيستم تجزيه و تحليل خطر و كنترل نقاط بحرانيHACCP
 مشاوره طراحي و استقرار سيستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو ISO/TS16949
 مشاوره جهت اخذ استاندارد اروپایي CE
 و …