ستاد آب و خشكسالي

موضوع: دومين جشنواره ایده، استارت‌آپ، نمایشگاه و هم‌اندیشی شرکت‌های دانش بنیان


توضيحات : معرفي و تقديركارگروه تخصصي آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست دانش بنيان از 40 ايده برتر در حوزه
فناوري هاي آب
تاريخ: 12 و 14 آذر ماه 1397
لينك خبري:
ستاد توسعه فناوری­های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

ستاد توسعه فناوری­های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست