فرصت همکاری

شرکت ویستا صنعت زیست کیا بر این باور است که برای حرکت در مسیر رشد و تعالی سازمانی خود باید جذبِ افراد متخصص ، متعهد و اخلاق محور را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار دهد از این رو راه راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرده است تا بدنۀ کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد کند و توسعه دهد.

دریافت و ارسال رزومه به آدرس ایمیل
env.p.i.knowledge.co@gmail.com