کارگاه مقدماتی شبیه‌سازی مصرف انرژی ساختمان توسط نرم افزار دیزاین بیلدر

دوره آموزشي  برگزار شده  حضوري

دستاورد های دوره:

  • تحلیل تاثیر شرایط اقلیمی بر مصرف انرژی
  • آموزش به کارگیری راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها
  • توانایی مدلسازی ساختمان متناسب با اهداف شبیه سازی انرژی
  • بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان و شبیه سازی میزان کارایی راهکارهای اقلیمی
  • اعطایی گواهی داخلی شرکت در دوره به کلیه شرکت کنندگان

مخاطبان دوره: دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته معماری، معماری و انرژی، محیط زیست و به طور کلی تمامی افرادی که زمینه کاری و مطالعاتی آن ها با کاهش مصرف انرژی در ساختمان مرتبط است. (کارشناسی ارشد و دکتری)