مجمع نوآوري واقيانوسيه

موضوع: نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه

توضيحات :  شركت  در نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه با  حضور ۷۰ نفر از وزرای علم و فناوری و نمایندگان کشورهای عضو اسکاپ و رؤسای

سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با فناوری و نوآوری در تهران. مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه رویدادی استثنایی است که از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با همکاری شورای اقتصادی اجتماعی آسیا اقیانوسیه سازمان ملل متحد (اسکاپESCAP) و به میزبانی ایران در سران اجلاس  برگزار گرديد.

تاريخ: 21 و 22 خرداد ماه 1398

لينك  خبري:

نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه

ایسنا