نمایشگاه فن بازار کشاورزی

موضوع: دومين فن‌بازار دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه كشاورزي و منابع طبيعي

توضيحات: حضور شركت دانش بنيان ويستا صنعت زيست كيا در دومين فن‌بازار ادانشگاه آزاد اسلامي در حوزه كشاورزي و منابع

طبيعي و ارائه محصولات و خدمات آموزشي، پژوهشي و خدمات فناوري آب و انرژي
تاريخ: 13 تا 15 بهمن ماه 1398
لينك خبر:
باشگاه خبرنگاران دانشجویی تهران

پیشرفت فناوری در خدمت کشاورزی