وبینار تغییرات آب و هوايي و اثرات آن بر كلان شهر ها

دوره آموزشي  برگزار شده  آنلاين

نام دوره:

وبینار تغییرات آب و هوايي و اثرات آن بر كلان شهر ها

مخاطبان دوره:

  • مديران و كارشناسان شهرداري