دستاوردها

رويداد شكوفا

موضوع:  اولين رويداد شكوفا  با محوريت زنان، مالکیت فکری و زیست بوم نوآوری

کلیماتون

موضوع: سومين رويداد بين الملي کلیماتون ۲۰۲۰

مركز آما

موضوع: رويداد تخصصي آب ، محيط زيست و انرژي

فینتک فارم

موضوع: اولين جشنواره استارت آپ های فین تک و کشاورزی (فینتک فارم)

بازدید وزیر نیرو

موضوع: اجرای پایلوت پایش هوشمند آب و هوا و آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء در پژوهشگاه نیرو

شهرداری کل

موضوع: چهل و پنجمين كميته محيط زيست شهرداري تهران

ستاد آب و خشكسالي

موضوع: دومين جشنواره ایده، استارت‌آپ، نمایشگاه و هم‌اندیشی شرکت‌های دانش بنیان

اجلاس سران

موضوع: همایش معلم، تولید و اقتصاد دانش بنیان